Podziękowania

 Zespół składa podziękowania:

Ks. Andrzejowi Skibie proboszczowi parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku za serdeczne przyjęcie oraz stworzenie doskonałych warunków do dalszej działalności i rozwoju zespołu
Ks. Arturowi Jańcowi, Ks. Ryszardowi Pelcowi opiekunom zespołu
P. Dyrektorowi Waldemarowi Szybiakowi i pracownikom Sanockiego Domu Kultury za dotychczasową współpracę.

Sponsorom:

P. Prezesowi Lesławowi Wojtasowi, całemu Zarządowi Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, oraz P. Janinie Milczanowskiej Dyr. Oddziału Banku w Sanoku za udzielone wsparcie finansowe
P. Dorocie Gwarze właścicielce studia fotograficznego Foto-Dorota
za darmową sesję zdjęciową

Patronom medialnym:

P. Joannie Kozimor , P. Jolancie Ziobro oraz całemu zespołowi redakcyjnemu Tygodnika Sanockiego
P. Marianowi Strusiowi redaktorowi Gazety Codziennej Nowiny
P. Robertowi Biłasowi redaktorowi naczelnemu Telewizji Sanok
za promocję zespołu w środkach masowego przekazu

P. Konradowi Oklejewiczowi, P. Marcinowi Stachowiczowi, P. Danielowi Pelczarskiemu za współpracę
Wszystkim dziewczynom śpiewającym dotychczas w zespole,
a w szczególności drugiemu składowi, za osiągnięte sukcesy.